Jeg heter Øyvind Hansen og skal blogge om livet som funksjonshindret. Hindret sier du, heter det ikke hemmet? Nei, jeg er ikke hemmet på noen som helst måte, det er samfunnet som hindrer meg i å delta fullt ut. Syns du jeg virker kravstor? Hvorfor er det vedtatt at vi skal få leve, hvis ikke samfunnet vil gi oss like muligheter? Satt på spissen opplever jeg bare å bli tatt vare på mens jeg venter på å dø.

Men, æ e ikke dau enda!