Stikkord

, , ,

Det er tydelig at det jeg blogger om er ubehagelig for kommunen. Jeg fikk denne eposten fra rådma**en i dag:

Den 10:03 21. september 2012 skrev W***o L*******n <w***o.l*******n@n*rvik.ko**une.no> følgende:

Til  Øyvind og Bjørn R. Hansen

Jeg viser til vårt møte onsdag 12.9. hvor vi beskrev stegene i prosessen som nå gjennomføres i saksbehandlingen av deres ønske om å få BPA levert av ULOBA.

Jeg er gjort kjent med at dere samme dag la ut dokumenter offentlig, som p.g.a. personvernhensyn må være unntatt offentligheten da enkeltpersoner identifiseres gjennom personlige opplysninger i teksten.

Det forutsettes at dere sletter slike dokument umiddelbart. Jeg henviser til gjennomgangen i møtet vedrørende ansvaret som ligger i en arbeidslederfunksjon når det gjelder å ivareta arbeidsmiljølovens bestemmelser overfor arbeidstakere, og at vi i denne sammenheng oppfattet at vi var enig på møtet om at dere ikke fører saken på nettet, på en slik måte at det oppstår brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Jeg informerer videre ……….(Fjernet på grunn av at innholdet ikke kunne deles)

 Med vennlig hilsen

W***o L*******n

 Rådma**

 N*rvik ko**une

 Tlf. 9*9 85 440

Jeg har forsøkt å anonymisere så godt jeg kunne.

Her er mitt svar til rådmannen:

Den 17:20 21. september 2012 skrev Øyvind Hansen <oyvind.hansen1971(*)gmail.com> følgende:

Hvem er det du mener som kan identifiseres gjennom teksten?

Ikke en eneste pleier kan identifiseres. Og hvordan kan jeg bryte arbeidsmiljøloven når jeg ikke har rollen som arbeidsleder i dag? Saken er vel unndratt offentligheten først og fremst for at ikke våre navn skal bli kjent? Jeg tolker det slik at du ønsker dokumentene trukket fordi kommunen ikke ønsker å bli eksponert. Står dere ikke inne for hva dere har skrevet?

Jeg vil be rådma**en redegjøre for hvem som kan identifiseres, og vise til hvilken del av arbeidsmiljøloven som brytes, slik at jeg kan få min jurist til å vurdere om dere har en sak. Jeg vil inntil videre fjerne brevene. Hører jeg ikke fra deg innen en uke vil brevene bli lagt ut igjen.

Hilsen

Øyvind Hansen

Jeg kan bekrefte at kommunen på møtet sa at jeg måtte tenke gjennom hvordan jeg brukte sosiale medier. Detaljene skulle jeg gjerne gitt dere, men i frykt for å helle mer bensin på bålet så tier jeg stille. Ok, jeg innrømmer at å legge ut denne eposten kan oppfattes som bensin på bålet. Men jeg nøyer meg med en kvart kanne. Det rådma**en gjør er jo som å kjøre en full tankbil rett inn i livet mitt. Har han ikke oppfattet at jeg er lettantennelig?

Det jeg på møtet oppfattet som lette trusler, eller føringer om du vil, hadde jeg egentlig ikke tenkt å skrive om, men denne eposten provoserer voldsomt. Gjør de det med vilje for å få meg til å gjøre noe dumt? Hvorfor må jeg ta hensyn til arbeidsmiljøloven? Jeg har ikke fått arbeidslederrollen ennå. Jeg har ikke fått et vedtak om BPA engang! Er jeg på opptaksprøve?

Kjære rådma**. Som jeg sa på møtet er saken for viktig til å ti stille om. Straff meg gjerne. Kanskje jeg får Nobels fredspris til slutt. Det er jo populært å gi den til frihetskjempere. Jeg og min bror har sittet i husarrest i 22 år. Aung San Suu Kyi fikk prisen etter å ha holdt ut i 15 år!

Putting out fire with gasoline er ikke så lurt. Her illustrert med favorittscenen min fra filmen Inglorious Basterds. Er mer bekymret for å få Quentin Tarantino og Universal Pictures på nakken for å linke til youtube, enn jeg frykter hvor ulovlig det var å legge ut brevene. Hvis det dukker opp reklame på bloggen min er det for å dekke advokatutgifter 😉